***براي ثبت نام  از مرورگرهاي IE  و Mozilla و Chrome  با ورژن بالا استفاده كنيد.***

 


 

 

راه يابي خانم زهرا علي دوست دانش آموز سال چهارم به مرحله كشوري المپياد نانو را گرامي مي داريم.

 

 كسب رتبه استاني در پنجمين المپياد كشوري فناوري نانو را توسط دانش آموزان عزيز

خانم فاطمه رضائي نيا - خانم فاطمه نصيري

خانم سمانه حكم الهي - خانم فاطمه رضائي

خانم فاطمه منظومي

گرامي مي داريم.

 

راه يابي ۶ تن ازعزيزانمان را به دومين مرحله المپيادكشوري و كسب 8 جايگاه

را گرامي مي داريم.

 خانم صبا حاجي باشي : المپياد رياضي

خانم مطهره صادقيان : المپياد رياضي

خانم سيده حانيه شبيري : المپياد رياضي

 خانم صبا حاجي باشي : المپياد كامپيوتر

خانم مطهره صادقيان : المپياد كامپيوتر

خانم زهرا سروش : المپياد اخترفيزيك(نجوم)

خانم تينا سعيدي : المپياد شيمي

خانم فاطمه افراشته : المپياد زيست

 

 

دانش آموز عزيز خانم حانيه ولي زاده كسب رتبه اول استان در المپياد استاني ادبيات

را به شما تبريك عرض مي نماييم.

دانش آموز عزيز خانم مرضيه نادري قمي كسب رتبه دوم استان  در المپياد استاني ادبيات

را به شما تبريك عرض مي نماييم.


  كسب 3 نشان برتر در مسابقه چالش جاذبه ( نجات تخم مرغ ) را

به تمامي گروه هاي شركت كننده تبريك عرض مي نماييم.


دانش آموز عزيز فاطمه چيني ساز كسب مقام اول المپياد استاني تنيس روي ميز را به شما دانش آموز عزيز تبريك عرض مي كنيم.

دانش آموز عزيز سمانه حكم الهي كسب مقام دوم المپياد استاني تنيس روي ميز را به شما دانش آموز عزيز تبريك عرض مي كنيم.

 دانش آموز عزيز فاطمه عبدي انتخاب شايسته شما را براي تيم فوتسال استان

تبريك عرض مي نماييم.


خانم ها مطهره صادقيان و فاطمه سيادت و فاطمه نصيري

كسب لوح طلايي و راه يابي به مرحله نهايي چهارمين دوره مسابقات دانش آموزي دانشگاه صنعتي شريف را به شما تبريك عرض مي كنيم.

 خانم ها زينب اديب و فاطمه رضايي نيا و مريم خليفه شوشتري

كسب لوح نقره اي چهارمين دوره مسابقات دانش آموزي دانشگاه صنعتي شريف را به شما تبريك عرض مي كنيم.

 خانم ها حنانه باراني و فاطمه رضايي و ليلا كاظمي

كسب لوح برنزين چهارمين دوره مسابقات دانش آموزي دانشگاه صنعتي شريف را به شما تبريك عرض مي كنيم.


 دانش آموز عزيز فاطمه رضائي نيا كسب رتبه كشوري در چهارمين دوره المپياد كشوري نانو را خدمت شما دانش آموز ساعي و كوشا تبريك عرض مي نماييم.

 دانش آموزان عزيز زهرا علي دوست و فاطمه نصيري كسب رتبه استاني در المپياد كشوري نانو را خدمت شما تبريك عرض مي كنيم.


 

 دانش آموز عزيز تينا سعيدي كسب مقام دوم استاني در

پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

را به شما تبريك عرض مي نماييم.
 


قابل توجه كليه دانش آموزان عزيز :

هر گونه فعاليت علمي،درسي خود را در قالب CDهاي توليد محتواي آموزشي به آموزشگاه ارائه دهيد

تا در رقابت توليدات آموزشي آموزشگاه حضور داشته باشيد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر به معاونين فناوري مراجعه نماييد.


 لطفا پس از هر بار ورود به سايت بخش اخبار را ملاحظه نماييد.  

جهت دسترسي به ليست كتابهاي كمك درسي موجود در كتابخانه آموزشگاه به منوي امكانات سايت مراجعه نماييد. 


دانش آموز عزيز :

مطالب جالب خود را اعم از علمي ، آموزشي ، سرگرمي و ... به معاونين فناوري تحويل دهيد تا

به نام خودتان در قسمت مربوطه از سايت درج گردد و دوستان و دبيرانتان شاهد آن باشند.

 

 

آدرس : قم - شهرک امام خمینی - خیابان شهید مطهری
تلفن : 02512700246
آدرس رايانامه : school farzaneganqom ir